ISO 27001/ISO 22301 documents, presentation decks and implementation guidelines


Free_Downloads
 

Have a question on ISO 27001 or ISO 22301?

Ask an Expert
 

Free eBook

Free eBook 9 Steps to Cybersecurity
 
Becoming Resilient: The Definitive Guide to ISO 22301 Implementation
 
Newsletter
 
Sign up for our free Newsletter and as bonus you'll receive my tips on how to launch an information security and business continuity project.
 
 
 
 
 
 

Recent Posts

 
    

UPCOMING FREE WEBINAR

    

 
ISO 22301: An overview of BCM implementation process

    

Wednesday
September 10, 2014

    Register_now_green
    
 
 
 

Pregled koraka u implementaciji norme BS 25999-2

ByDejan Kosutic on studeni 16, 2010

Menadžment vam je u zadatak dao da implementirate kontinuitet poslovanja, ali niste sasvim sigurni kako ćete to učiniti? Iako to nije lak zadatak, možete se poslužiti metodologijom iz norme BS 25999-2 kako biste si olakšali život – u nastavku se nalaze glavni koraci nužni za implementaciju te norme:

1. Osigurajte podršku menadžmenta

Iako to nije obavezni korak prema BS 25999-2, sigurno je ključan za sam početak – ako menadžment ne razumije koristi koje donosi kontinuitet poslovanja i ako nije predan tom projektu, vaš projekt najvjerojatnije neće uspjeti.

2. Primijenite projektni pristup

Za uspostavu sustava za upravljanje kontinuitetom poslovanja (BCMS) bit će potrebno dosta vremena i resursa – morate jasno definirati što se mora učiniti, u kojem vremenskom roku i koje su uloge u provedbi projekta. Drugim riječima, morate primijeniti metode upravljanja projektima.

3. Definirajte ciljeve i opseg; sastavite Politiku upravljanja kontinuitetom poslovanja

Morate definirati što želite postići BCMS-om – sukladnost, smanjenje razine rizika, zahtjevi klijenata/partnera, itd. Također morate definirati što ćete uključiti u svoj BCMS – čitavu organizaciju ili samo jedan njezin dio. Na primjer, možda ćete odlučiti da ćete uključiti samo podatkovni centar ako svojim klijentima pružate usluge hostinga. Sve to treba dokumentirati u Politici upravljanja kontinuitetom poslovanja (Politika BCM-a).

4. Definirajte uloge i odgovornosti za BCMS

Budući da će BCMS postati stalna aktivnost u vašoj organizaciji, morate jasno definirati odgovornosti, osobito za “sponzora” BCMS-a (netko tko je odgovoran za BCMS, ali nije uključen u svakodnevne aktivnosti oko BCMS-a) te “koordinatora upravljanja BCM-om”, “menadžera upravljanja BCM-om” ili neku sličnu funkciju – jedna ili više osoba s aktivnim zaduženjima oko BCMS-a. Te uloge i odgovornosti je najbolje definirati kroz Politiku BCM-a.

5. Implementirajte obavezne procedure

Norma BS 25999-2 propisuje implementaciju sljedeće četiri obavezne procedure: upravljanje dokumentima i zapisima, interni audit, preventivne i korektivne mjere. Te procedure zapravo tvore temelj vašeg sustava upravljanja, slično kao u  ISO 27001 ili ISO 9001.

6. Provedite analizu utjecaja na poslovanje i procjenu rizika

Pomoću analize utjecaja na poslovanje morate odrediti kritične aktivnosti, maksimalno tolerirano vrijeme njihovog prekida, međuovisnosti između takvih kritičnih aktivnosti (uključujući i ovisnosti o dobavljačima i outsourcing partnerima), kao i postaviti ciljana vremena oporavka.

Provedbom procjene rizika zapravo ćete saznati koji bi mogli biti uzroci prekida vaših kritičnih aktivnosti – oni mogu biti prirodne, ali i ljudske aktivnosti, i to zlonamjerne ili slučajne. Također biste morali provesti i obradu rizika, što znači da morate odlučiti kako ćete smanjiti vjerojatnost da nešto pođe po zlu. Nažalost ova norma ne definira procjenu i obradu rizika na najbolji način pa bi bilo dobro da pogledate normu ISO 27001 koja ih opisuje mnogo detaljnije.

7. Određivanje strategije kontinuiteta poslovanja

Prije nego krenete s pisanjem planova kontinuiteta poslovanja, morate odrediti koji će vam resursi biti potrebni za ponovno uspostavljanje kritičnih aktivnosti – koji ljudi, lokacije, podaci, hardver, softver, dobavljači, oursourcing partneri, itd.

Strategija kontinuiteta poslovanja mora odrediti ne samo ono što vam je potrebno, nego i kako ćete osigurati te resurse.

8. Pisanje planova za upravljanje incidentima i planova kontinuiteta poslovanja

Svrha planova za upravljanje incidentima je opisati kako ćete izravno reagirati na pojavu incidenta (npr. požar, potres, prijetnja bombom, nestanak struje, itd.) kako biste spriječili njegovo širenje i pokušali smanjiti izravne učinke.

S druge strane, svrha planova kontinuiteta poslovanja je opisati  kako ćete oporaviti svoje kritične aktivnosti – kako ćete aktivirati sve resurse koje ste pripremili. To znači da morate opisati tko će što raditi, u kojem vremenu, uz pomoć kojih podataka i tehnologije kako bi vaša organizacija ponovno profunkcionirala.

Sve te planove treba detaljno opisati jer se moraju izvršavati čak i u slučaju da nema glavnog osoblja – zbog toga ih treba pisati tako da ih može provesti i netko drugi.

9. Obučavanje i osvješćivanje

Morate definirati kompetencije potrebne za izvršavanje planova kontinuiteta poslovanja u slučaju prekida i zatim provesti obuku svog osoblja (kako zaposlenika tako i vanjskih partnera) da bi se postigla ta razina kompetencije.

Međutim, to nije dovoljno – osoblju ćete još morati objasniti zašto je upravljanje kontinuitetom poslovanja nužno. Budimo realni, svoje ćete planove kontinuiteta poslovanja primijeniti možda jednom u životu pa će ih većina zbog toga smatrati gubitkom vremena. Zato im morate objasniti zašto tako nešto postoji. (Vidi također Upravljanje kontinuitetom poslovanja – kako izići na kraj sa skepticima?)

10. Vježbanje BCM-a

Ako ste pomislili da ste napisali savršene planove, vjerojatno griješite – gotovo je nemoguće odmah na početku sastaviti plan bez greške. Zbog toga je vježbanje obavezni dio BCMS-a – planove morate testirati u situaciji koja više ili manje nalikuje stvarnom prekidu. Tek ćete tada znati što ste planirali dobro, a što niste.

11. Održavanje i pregledavanje BCMS-a

Još jedan način kako svoj BCMS možete stalno održavati ažurnim je definiranje intervala u kojima ćete pregledavati svoje planove kontinuiteta poslovanja, ali i druge aranžmane (npr. ugovore s dobavljačima i outsourcing partnerima, obučavanje i osvješćivanje itd.). Različite promjene u okolini prijete da vaša dokumentacija postane zastarjela – dovoljno je da neki zaposlenik napusti tvrtku pa da vam u planu ostane neupotrebljivi telefonski broj ako je ta osoba imala ulogu u BCMS-u.

Također je obavezno provesti pregled nakon incidenta ako je stvarno došlo do incidenta – njegova svrha je saznati kako je organizacija stvarno reagirala – je li slijedila planove ili ne.

12. Interni audit

Svrha internog audita  je saznati  je li sve u redu, na objektivan način – interni auditor mora biti osoba koja treba saznati je li nešto  u vašem BCMS-u učinjeno pogrešno kako bi se to moglo ispraviti. Ako se učini kako treba, interni audit može biti jedan od najboljih načina da poboljšate svoj BCMS. (Nedoumice vezane za interne auditore po normi ISO 27001 i BS 25999-2)

13. Pregled od strane menadžmenta

Kako je već rečeno, vrlo je važno da se menadžment uključi u projekt – pregled od strane menadžmenta služi upravo tome. Norma propisuje da menadžment mora ispitati sve relevantne činjenice o upravljanju kontinuitetom poslovanja i odlučiti je li ono ispunilo svoju svrhu. Kad je to učinjeno, menadžment mora donijeti odluku o tome koja poboljšanja treba provesti.

14. Preventivne i korektivne mjere

Najbolje bi bilo spriječiti da se pogreške (ili “nesukladnosti” u terminologiji norme BS 25999) događaju – tome služe preventivne mjere. One predstavljaju sustavan način ispravljanja stvari prije nego dođe do problema. Slično preventivnim mjerama, tu su i korektivne mjere koje rješavaju problem koji se već dogodio.

Sad je pitanje: zašto biste uopće koristili normu BS 25999-2? Iako ona (još uvijek) nije međunarodna norma, radi se o najpopularnijoj normi za kontinuitet poslovanja u cijelom svijetu. Navedene korake osmislili su najbolji stručnjaci s područja kontinuiteta poslovanja pa ako želite implementirati najbolje prihvaćene prakse za kontinuitet poslovanja, ne morate tražiti dalje.

Ovdje možete preuzeti dijagram Proces implementacije norme BS 25999-2 u kojem su svi ovi koraci grafički prikazani zajedno s potrebnom dokumentacijom (potrebno je registrirati se).


Pregled koraka u implementaciji norme ISO 27001

ByDejan Kosutic on rujan 28, 2010

Ako tek započinjete s provedbom norme ISO 27001, vjerojatno to želite učiniti na što lakši način. Tu vas moram razočarati: ovakva provedba nije lak posao. Međutim, pokušat ću vam ga olakšati tako što ću vam opisati 16 koraka koje morate odraditi ako želite dobiti certifikat ISO 27001.

1. Osigurajte podršku menadžmenta

Iako se doima očito, ovom se koraku obično olako pristupa. Upravo to je prema mom iskustvu glavni razlog za neuspjeh ISO 27001 projekata  –kada menadžment za provedbu projekta ne osigurava dovoljan broj ljudi ili novca. (U članku Četiri ključne koristi implementacije norme ISO 27001 pročitajte ideje kako projekt prezentirati menadžmentu.)

2. Primijenite projektni pristup

Kao što je već rečeno, implementacija norme ISO 27001 je kompleksna i uključuje razne aktivnosti, mnogo ljudi i traje nekoliko mjeseci (ili dulje od godinu dana). Ako jasno ne definirate što se treba učiniti, tko to treba učiniti i u kojem vremenskom roku (tj. ako ne primijenite principe upravljanja projektima), posao bi se mogao otegnuti u nedogled.

3. Odredite opseg

Ako se radi o većoj organizaciji, bolje bi bilo normu ISO 27001 provesti u samo jednom dijelu organizacije, jer tako možete znatno smanjiti rizike svojeg projekta. (Problemi s određivanjem opsega prema normi ISO 27001)

4. Napišite Politiku ISMS-a

Politika ISMS-a krovni je dokument u vašem ISMS-u – ona ne bi trebala sadržavati previše detalja, ali bi trebala definirati osnove vezane za informacijsku sigurnost u vašoj organizaciji. Ali ako nije detaljna, koja je onda njezina svrha? Svrha je da kroz nju menadžment odredi što želi postići i kako će to kontrolirati. (Koliko detaljna treba biti politika informacijske sigurnosti?)

5. Definirajte metodologiju procjene rizika

Procjena rizika najsloženiji je zadatak u projektu implementacije ISO 27001. Metodologijom određujete pravila za utvrđivanje resursa, ranjivosti, prijetnji, posljedica i vjerojatnosti te prihvatljivu razinu rizika. Ako ta pravila jasno ne odredite, rezultati bi mogli biti neupotrebljivi. (Savjeti za procjenu rizika u manjim tvrtkama)

6. Provedite procjenu i obradu rizika

Pravila koja ste u prethodnom koraku odredili sada morate primijeniti – u većim organizacijama to može potrajati i nekoliko mjeseci, pa biste trebali pažljivo koordinirati takav posao. Cilj je dobiti cjelovitu sliku mogućih izvora opasnosti za informacije vaše organizacije.

Svrha procesa obrade rizika je smanjivanje neprihvatljivih rizika – to se obično provodi primjenom sigurnosnih mjera iz Aneksa A. U ovom koraku morate napisati Izvješće o procjeni rizika u kojem ćete dokumentirati sve korake koje ste poduzeli u postupku procjene i obrade rizika. Također morate dobiti i odobrenje za preostale rizike – ili u obliku zasebnog dokumenta ili kao dio Izvješća o primjenjivosti.

7. Napišite Izvješće o primjenjivosti

Po završetku postupka obrade rizika znat ćete točno koje su vam sigurnosne mjere iz Aneksa potrebne (postoji ukupno 133 mjere, ali vama vjerojatno neće trebati sve). Svrha ovog dokumenta (engl. SoA – Statement of Applicability) je da prikaže sve sigurnosne mjere, te koje od njih su primjenjive, a koje nisu, razloge za takvu odluku, ciljeve koje se mjerama želi postići i opis kako se provode. Izvješće o primjenjivosti je i najprikladniji dokument kojim od menadžmenta možete tražiti odobrenje za implementaciju ISMS-a.

8. Napišite Plan obrade rizika

Upravo kada ste pomislili da ste zgotovili sve dokumente vezane za rizike, shvatili ste da ste se prevarili – svrha Plana obrade rizika je točno odrediti način na koji će se mjere iz SoA provoditi – tko će ih provoditi, kada, kojim sredstvima i sl. Ovaj je dokument zapravo plan provedbe vaših sigurnosnih mjera bez kojeg ne biste mogli koordinirati daljnje korake u projektu.

9. Utvrdite način mjerenja učinkovitosti sigurnosnih mjera

Ovo je još jedan od zadataka koji su obično podcijenjeni. A stvar je zapravo u ovome – ako ne možete izmjeriti napravljeno kako možete biti sigurni da ste ispunili svrhu? Stoga svakako definirajte način na koji ćete mjeriti ispunjavanje ciljeva koje ste postavili kako za cjelokupni ISMS tako i za svaku primjenjivu sigurnosnu mjeru u Izvješću o primjenjivosti.

10. Provodite sigurnosne mjere i obvezne procedure

Ovo izgleda lagano, ali ovdje morate provesti četiri obvezne procedure i primjenjive kontrole iz Aneksa A.

Ovo je obično najrizičniji zadatak u projektu – često uključuje primjenu novih tehnologija, ali prije svega provedbu novog načina ponašanja u vašoj organizaciji. Često je potrebno napisati nove politike i procedure (što znači da je potrebno nešto promijeniti), međutim ljudi se obično odupiru promjenama. Zato je sljedeći zadatak (obučavanje i osvješćivanje) ključan u sprječavanju rizika.

11. Provodite programe obučavanja i osvješćivanja

Ako želite da vaše osoblje provodi sve nove politike i procedure, prvo im morate objasniti zašto su potrebne i obučiti ih da mogu proizvesti očekivani učinak. Neprovođenje ovih aktivnosti drugi je najčešći razlog zašto projekti implementacije norme ISO 27001 ne uspijevaju.

12. Upravljajte ISMS-om

U ovoj fazi ISO 27001 postaje dio rutine u vašoj organizaciji. Ovdje ključna riječ glasi: “zapisi”. Auditori obožavaju zapise – bez zapisa ćete teško dokazati da ste neke aktivnosti zaista proveli. No zapisi bi prije svega trebali pomoći vama – pomoću njih možete pratiti što se događa i možete sa sigurnošću znati provode li vaši zaposlenici (i dobavljači) svoje zadatke u skladu sa zahtjevima.

13. Pratite ISMS

Što se događa u vašem ISMS-u? Koji su se incidenti pojavili, koje vrste? Provode li se sve procedure ispravno?

Ovdje koristite ciljeve sigurnosnih mjera i metodologiju mjerenja – morate provjeriti postižete li ostvarenim rezultatima ono što ste si postavili kao cilj. Ako ne, znate da nešto nije u redu i da morate provesti korektivne i/ili preventivne mjere.

14. Interni audit

Ljudi često nisu ni svjesni da čine nešto krivo (s druge strane, ponekad jesu, ali ne žele da to itko sazna), a Vašoj organizaciji može štetiti činjenica da niste svjesni postojećih i potencijalnih problema. Morate provoditi interni audit kako biste takve stvari otkrili. Poanta nije u pokretanju disciplinskog postupka, nego u poduzimanju korektivnih i/ili preventivnih mjera. (Nedoumice vezane za interne auditore po normi ISO 27001 i BS 25999-2)

15. Pregled od strane menadžmenta

Menadžment ne mora konfigurirati vaš vatrozid, ali mora znati što se događa u ISMS-u, tj. jesu li svi izvršili svoje dužnosti, postiže li ISMS željene rezultate, i sl. Na temelju toga menadžment mora donositi ključne odluke.

16. Korektivne i preventivne mjere

Sustav upravljanja treba osigurati da se sve što nije u redu (tzv. “nesukladnost”) ispravi, ili još i bolje, spriječi. Stoga norma ISO 27001 traži da se korektivne i preventivne mjere provode sustavno, što znači da se mora ustanoviti uzrok nesukladnosti, koji se zatim mora riješiti i provjeriti.

Nadam se da vam je nakon čitanja ovog članka jasnije što trebate učiniti. Iako implementacija norme ISO 27001 nije lagan zadatak, ne mora nužno biti i jako kompliciran. Jednostavno morate svaki korak pažljivo planirati i ne brinite – dobit ćete certifikat.

Ovdje možete preuzeti dijagram Proces implementacije norme ISO 27001 u kojem su svi ovi koraci grafički prikazani zajedno s potrebnom dokumentacijom.


Obvezne dokumentirane procedure propisane normom ISO 27001

ByDejan Kosutic on svibanj 04, 2010

Ako ste čuli da norma ISO 27001 propisuje mnogo procedura, to nije u potpunosti točno. Zapravo je prema normi potrebno dokumentirati samo četiri procedure: proceduru za upravljanje dokumentacijom, proceduru za interne audite ISMS-a, proceduru za korektivne mjere i proceduru za preventivne mjere. Izraz “dokumentirati” znači da se “procedura mora uspostaviti, dokumentirati, implementirati i održavati.” (ISO/IEC 27001  4.3.1 Note 1)

Napomena: u ovom postu neću pisati o ostalim obveznim dokumentima kao što su opseg ISMS-a, politika ISMS-a, metodologija za procjenu rizika, Izvješće o procjeni rizika, Izvješće o primjenjivosti, plan obrade rizika, itd. – usredotočit ću se samo na procedure.

Procedura za upravljanje dokumentacijom trebala bi odrediti osobu odgovornu za odobravanje i pregled dokumentacije, definirati način na koji se utvrđuje status izmjena i revizije, kako se dokumentacija distribuira i sl. Drugim riječima, ova procedura trebala bi propisati način na koji će funkcionirati krvotok organizacije (protok dokumentacije).

Procedura za interni audit mora propisati odgovornosti za planiranje i provođenje audita, načine izvještavanja o rezultatima audita i vođenje zapisa. To znači da se moraju propisati osnovna pravila za provođenje audita.

Procedura za korektivne mjere trebala bi propisati način na koji će se utvrđivati nesukladnost i njezini uzroci, kako definirati i implementirati potrebne mjere, koji oblik zapisa primjenjivati te kako obavljati pregled mjera. Svrha ove procedure je da definira način na koji će svaka pojedina mjera ukloniti uzrok nesukladnosti, kako se isti ne bi ponovio.

Procedura za preventivne mjere i procedura za korektivne mjere gotovo su iste. Jedina razlika je u tome što je cilj preventivnih mjera ukloniti uzrok nesukladnosti, kako se nesukladnost uopće ne bi pojavila. Budući da su slične, ove se dvije procedure obično spajaju u jednu.

Ali kako to da ISO 27001 propisuje dokumentiranje procedura koje nisu povezane s informacijskom sigurnošću, dok istovremeno sigurnosne procedure nisu obvezne?

Odgovor leži u procjeni rizika – ISO 27001 propisuje da morate provesti procjenu rizika, a ako se tom procjenom rizika utvrdi određen neprihvatljiv rizik, ISO 27001 propisuje  provođenje mjere iz Aneksa A koja će umanjiti rizik(e). Ta mjera može biti tehnička (primjerice anti virusni softver za smanjenje rizika od napada zlonamjernog softvera), ali i organizacijska – provedba politike ili procedure (primjerice, implementacija procedure za sigurnosne kopije). Procedure dakle postaju obvezne samo ako se procjenom rizika utvrde neprihvatljivi rizici.

Važno je napomenuti:  za razliku od četiri obvezne procedure koje moraju biti dokumentirane, procedure koje proizlaze iz mjera u Aneksu A ne moraju biti dokumentirane. Organizacija može samostalno procijeniti je li te procedure potrebno dokumentirati ili ne.

Četiri obvezne procedure (zajedno sa sigurnosnom politikom) možete smatrati stupovima vašeg sustava upravljanja – nakon što ih dobro učvrstite u temelje, možete početi zidati kuću. To je očigledno ako pogledate druge sustava upravljanja – i tamo su obvezne iste četiri procedure – u ISO 9001 (sustavi upravljanja kvalitetom), ISO 14001 (sustavi upravljanja okolišem) i BS 25999-2 (upravljanje kontinuitetom poslovanja). Iz toga slijedi da ove procedure možete koristiti kao glavnu poveznicu između različitih sustava upravljanja ako želite razviti tzv. “integrirani sustav upravljanja”.

Pogledajte i naš video tutorijal Kako se piše Procedura za upravljanje dokumentacijom prema ISO 27001/ISO 22301 (video uz naplatu).


Nedoumice oko internih auditora po normama ISO 27001 i BS 25999-2

ByDejan Kosutic on travanj 02, 2010

Ako se po prvi put susrećete s pojmom internog auditora vjerojatno ste zbunjeni – Zašto mi je potrebna još jedna provjera? Tko će to platiti? Koga da angažiram da to napravi? To je toliki gubitak vremena …

Sve ipak ne mora biti tako loše – osim što ih propisuju norme ISO 27001 i BS 25999-2, interni auditi mogu biti korisni i za druge vidove poslovanja (bili oni povezani s informacijskom sigurnošću i kontinuitetom poslovanja ili ne).

Smisao internog audita otkrivanje je problema koji bi inače ostali skriveni i koji bi kao takvi mogli naštetiti poslovanju. Budimo realni – ljudski je griješiti, pa je samim time nemoguće uspostaviti sustav bez grešaka. Moguće je, međutim, imati sustav koji ima sposobnost usavršavanja i učenja iz vlastitih pogrešaka. Interni auditi presudan su dio takvog sustava.

Interni audit može se provoditi na nekoliko načina:

a)      Angažiranjem internog auditora na puno radno vrijeme – to odgovara samo većim organizacijama koje imaju dovoljno posla za takvu osobu (neke vrste organizacija, npr. banke, imaju zakonsku obvezu zaposliti nekoga na toj funkciji)

b)      Angažiranjem internog auditora na dio radnog vremena – to je najčešći oblik angažiranja auditora – organizacije koriste vlastite zaposlenike da uz svoje redovne zadatke obavljaju i interne audite. Valja pripaziti na sljedeće: kako bi se izbjegao sukob interesa (auditori ne mogu kontrolirati vlastiti rad), trebala bi postojati barem dva interna auditora kako bi jedan mogao provjeravati redovni posao drugoga.

c)      Angažiranjem internih auditora izvan organizacije – iako ta osoba nije zaposlena u organizaciji, svejedno se to smatra internim auditom jer audit provodi sama organizacija, prema vlastitim pravilima. Audit obično provodi osoba koja je upućena u tu vrstu posla (neovisni konzultant i sl.)

Ipak, iz iskustva kao auditor znam da većina organizacija interne audite nažalost provodi samo kako bi zadovoljila certifikacijsko tijelo. Na takvim se auditima obično ustanovi nekoliko nesukladnosti, ali se ne zalazi duboko u stvarne nedostatke sustava upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS) ili sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCMS). To je gubitak vremena – kad je tvrtka već uložila vrijeme svojih internih auditora u obavljanje takvog posla, trebala bi od toga imati i koristi.

Kako onda pravilno pristupiti internom auditu – evo nekih razmišljanja:

  1. Menadžment bi interne audite trebao smatrati najboljim alatom za poboljšanje sustava, a ne samo sredstvom za dobivanje certifikata.
  2. Interni audit trebala bi provoditi kvalificirana osoba – to znači da mora imati iskustvo vezano za  informacijsku sigurnost, informacijsku tehnologiju i tehnike auditiranja. To ne znači da auditor mora biti stručnjak za ta područja.
  3. Interni audit trebao bi se provoditi s pozitivnim predznakom – cilj bi trebao biti poboljšati vaš sustav, a ne predbacivati zaposlenicima njihove pogreške.

Dobro je ipak što sam kao certifikacijski auditor vidio i organizacije koje interni audit provode na pravilan način. Iako je zaposlenicima bilo pomalo nelagodno da netko provjerava njihove aktivnosti, vrlo su brzo uvidjeli korist takvog pristupa – problemi su jasno uočeni i ubrzo  riješeni.

Pogledajte i naš video tutorijal Kako se piše Procedura za interni audit i Program audita prema ISO 27001/ISO 22301 (video uz naplatu).


Uporaba norme ISO 9001 za provedbu ISO 27001

ByDejan Kosutic on travanj 02, 2010

Već ste uveli normu ISO 9001? Čuli ste da bi možda bilo dobro uvesti i normu ISO 27001? Ali kako vam nešto vezano za kvalitetu može pomoći u provedbi informacijske sigurnosti?

Može, i više nego što mislite. Norma ISO 9001 opisuje kako mora izgledati sustav upravljanja kvalitetom (QMS), dok ISO/IEC 27001 opisuje sustav upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS). Zajedničko im je “sustav upravljanja”  – pa što je to zapravo?

Filozofija sustava upravljanja razvila se iz teorije koju je W. Edwards Deming osmislio u drugoj polovici 20. stoljeća, a temelji se na PDCA krugu (engl. Plan-Do-Check-Act). Taj se krug u osnovi sastoji od sljedećeg: u Fazi planiranja morate odrediti što sustavom upravljanja želite postići, u Fazi implementacije to provodite, u Fazi pregledavanja konstantno pratite jeste li planirano ostvarili, a u Fazi poboljšavanja popravljate tj. zatvarate raskorak između onoga što ste planirali i što je ostvareno.

Iako je ovaj krug osmišljen u kontekstu upravljanja kvalitetom, postao je temelj za sve druge sustave upravljanja – informacijsku sigurnost (ISO/IEC 27001), okoliš (ISO 14001), kontinuitet poslovanja (BS 25999-2), itd. To znači da neke od elemenata koje ste uveli kao dio sustava za upravljanje kvalitetom prema ISO 9001 možete također iskoristiti u sustavu upravljanja informacijskom sigurnošću – ovdje je popis:

  • Upravljanje dokumentacijom  – postupak koji se koristi za upravljanje dokumentacijom u QMS-u može se u istu svrhu koristiti u ISMS-u, samo s manjim prilagodbama
  • Interni audit – isti se postupak može koristiti i za QMS i za ISMS, iako bi sam interni audit trebale provesti različite osobe jer je mala vjerojatnost da jedna osoba posjeduje dovoljno znanja i o informacijskoj sigurnosti i o kvaliteti
  • Popravne i preventivne mjere – postupak koji se koristi u QMS-u može se koristiti u iste svrhe i u ISMS-u, iako će vjerojatno različiti ljudi rješavati pitanja vezana za QMS ili ISMS
  • Upravljanje ljudskim resursima – isti krug planiranja, obuke i evaluacije ljudskih resursa koristi se u oba sustava upravljanja; naravno, razlika je u profilu potrebnih vještina i znanja
  • Pregled od strane menadžmenta – princip pregleda od strane menadžmenta isti je za oba sustava upravljanja; iako se ne preporučuje paralelno provođenje oba pregleda, menadžment će već biti naučen na donošenje odluka vezanih za QMS pa će bolje razumjeti kako se odluke donose u kontekstu ISMS-a.
  • Postavljanje poslovnih ciljeva i praćenje jesu li postignuti – obje norme sadrže isti mehanizam, pa će menadžment biti naviknut na takvo sustavno planiranje

Stoga, ako ste već uveli ISO 9001, bit će vam lakše provoditi normu ISO 27001 (i obratno) – možete uštedjeti do 30% vremena. Također, certifikacijski auditi bit će jeftiniji jer certifikacijska tijela nude tzv. “integrirane audite”, što znači da u istom auditu mogu obuhvatiti norme ISO 9001 i ISO 27001, i naplatiti manje nego za odvojene audite.

Ako vaš QMS dobro funkcionira i projekt ISMS-a će se odvijati glatko – menadžment će bolje razumjeti potencijalnu korist za poslovanje dok će sve organizacijske jedinice biti naučene na potrebu definiranja jasnih procedura, odgovornosti i dokumentacije.

Već uveden sustav upravljanja kvalitetom zaista pruža dobru osnovu za informacijsku sigurnost – ako ste već uveli normu ISO 9001, ozbiljno razmislite o normi ISO 27001.

Pogledajte i naš besplatni webinar Implementacija ISO 27001: Kako si olakšati posao pomoću norme ISO 9001.